Personalliggare

Exakt Tid kan användas som personalliggare för restauranger, frisörer och tvätteri. Tryck IN på terminalen när ni kommer och tryck UT när ni går hem. Ni uppfyller då skatteverkets krav samtidigt som ni på ett enkelt och automatiskt sätt summerar personalens arbetstid.

Du som bedriver verksamhet inom frisör-, restaurang- eller tvätteri-branschen måste föra en speciell personalliggare löpande varje arbetsdag. Om det finns brister i personalliggaren kan skatteverket ta ut en avgift på 10.000 kr plus 2 000 kr för varje person som saknas i personalliggaren.

Tillbaka